Penjagaan Minyak Enjin Kereta Sewa

Posted on : October 31, 2015 |post in : |Comments Off on Penjagaan Minyak Enjin Kereta Sewa |

Bagi pengusaha kereta sewa, penjagaan minyak enjin kereta sewa adalah perkara yang paling utama di dalam penjagaan kereta. Ini akan membolehkan jangka hayat sesebuah enjin khususnya bagi bisnes kereta sewa akan menjadi lebih lama dan dapat mengurangkan kos penyelanggaraan dan sudah semestinya dapat menjimat kan lebih banyak wang, masa dan tenaga. Enjin sesebuah kereta mestilah diberikan penjagaan yang betul dan rapi bagi membolehkannya beroperasi dengan optimum tanpa sebarang masalah kepada pengusaha kereta sewa mahupun perseorangan dan juga syarikat. Penggunaan minyak enjin yang betul dan sesuai takat cecairnya juga adalah penting bagi memanjangkan lagi tempoh hayat sebuah enjin. Sekiranya takat cecair minyak adalah salah, ia dapat memberi kesan bagi jangka panjang hayat enjin tersebut.

Penjagaan Minyak Enjin Kereta Sewa


Theme Designed Bymarksitbd